Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, poleg

  • przeprowadzaniu analizy stanu prawnego nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi,
  • przygotowywaniu i negocjowaniu umów najmu budynków i lokali,
  • przygotowywaniu i negocjowaniu umów dzierżawy nieruchomości,
  • przeprowadzaniu postępowania o zwrot nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa,
  • prowadzeniu postępowania o zasiedzenie nieruchomości
  • prowadzeniu postępowania o wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania
Oferta Kontakt