Kancelaria prowadzi na rzecz klientów usługi w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania, należnego w związku z różnego rodzaju zda

  • wypadkiem lub kolizją drogową - dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli,
  • błędem medycznym
  • wypadkiem przy pracy
  • niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
Oferta Kontakt