Kancelaria podejmuje na rzecz klientów szereg czynności w zakresie prawa cywilnego, w szczególności polegające na:

  • udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego,
  • sporządzaniu projektów umów i weryfikacji umów gotowych,
  • sporządzaniu pozwów, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych na każdym etapie postępowania, w tym także postępowania
  • reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi
Oferta Kontakt