Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradztwo udzielane jest podmiotom gospodarczym zarówno w ramach doraźnych usług jak i stałej obsługi prawnej. Oferowane usługi

  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych – formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami,
  • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • pomoc w przygotowywaniu oraz prowadzeniu walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu,
  • przygotowywanie projektów uchwał,
  • doradzanie oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek,
  • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące m.in. konstruowanie i opiniowanie treści umów, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych
Oferta Kontakt