Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie indywidualnego prawa pracy, w

  • doradztwo prawne, konsultacje i wyjaśnianie stanu prawnego,
  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
  • sporządzenia umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania i innych dokumentów wewnątrzzakładowych
  • przygotowywania umów o zakazie konkurencji,
  • reprezentowania pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym
Oferta Kontakt