W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria zapewnia reprezentację Klienta w postępowaniach sądowych oraz postępowaniu mediacyjnym. Zapewnia Klientom pomoc w sporządzaniu projektów umów majątkowych małżeńskich, doradza w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków.

Główny przedmiot działania obejmuje następujące kategorie spraw:

  • o rozwód i separację, w tym także wobec osób zamieszkałych za granicą
  • o alimenty, w tym także o podwyższenie i obniżenie alimentów oraz stwierdzenie że obowiązek alimentacyjny wygasł
  • o wykonywanie władzy rodzicielskiej
  • o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • o unieważnienie uznania dziecka
  • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego, w tym ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów na majątek wspólny
Oferta Kontakt