W ramach windykacji należności oraz postępowania egzekucyjnego Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc prawną poleg

  • zawezwaniach do próby ugodowej oraz do dobrowolnego spełnienia świadczenia
  • reprezentacji w sądowym postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym i zwykłym
  • reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym
  • przygotowywaniu zażaleń w postępowaniu egzekucyjnym i skarg na czynności komornika
Oferta Kontakt